Big Cat ASCII Art Collection – Caracal/ Lynx

Caracal (or `Desert lynx')      `                   '
       ``                 ''
       ``                ''
        ``               ''
        `".             ,"'
         ( ".           ," )
         > ".         ," </
          > ".       ," /</
          )> "._    _," /<(
          >>  """".""""  /<</
        __  > )   :   ( </  __
        __ "._/_ :  :::  : __," __
         ""-:._ :: ::|:: :: __,:-""
          : ___:,--. .--/,:___ :
         ( ( <_o",,"". ."". "o_> ) )
      --.___ ( ( "".--. : : ,--."" ) ) __,--
         "": :"  :,^.;  ":,-:""
       ""---"":`-..:: . ,/ ::.,-':""---""
        __--"": :._____>|<_____,; ;""--__
       "" _.-"": :: |`"""'|/ ;; :""-._ ""
          7 : :: `88888' ;; : :
          :  :.::n_888_n;;.:  :
          :   ' ::.""".;: '   :
          : ctr  '''''''     :


 , ,
( "
,--;.)._

).,-._ . ""-,_
/.'".- " 8 o . ";_
`L_ ,-)) o . 8.o .""-.---...,,--------.._ "";
""" ")) 8 . . 8 . 8 8 8 8 8. 8 8 .
""._;
";. .8 .8 .8 8 8 8 8 . 8. 8 .".""
;.. 8 ; . 8. 8 8 8 . } 8 . 8 :
;.. 8 ; 8. 8 8 8 8 ( . 8 . :
;. 8 . .......;;; 8 . 8 :
;o ;"```````( o( 8 .;
: o: ; :. : . 8 (
:o ; ; "; ";. o :
; o; ; "; ;";..
ctr ;.; .: )./ ;. ;
_).< .; _;./ _;./
;"__/--" ((__7 ((_J

[[code]]czoxMjU6XCIgICAgYC4gICAgICAsL1xcXCcKICAgICB8X19fXy8vfAogICAgICkvXyBgXFxcJyBfKAogICAgLFxcXCcvLWBfX1xcXCctYAogICAgL3tbJiomXX0uIChfJmd0OyZsdDtfKSAsCiAgICBgICkvYC0tXFxcJyhgXFxcJyAgYXRjCiAgICAgIGAgICAgICBcXFwnClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Big Cat ASCII Art Collection – Panther


...---..
.'-_ ``.
.-'
.
.-
q ;
-__
.-'
. ' . ;/
_.-
/. ._/
_...--'_...

.'-'--:.

.--.
. -.......----...., .
'
'''---..-''' : : : :
.
- '.-. ''
.-. ' .'.__ ;
_.-
.-' .
_.-
.-.' ' .
(''--'' _.- .' ' .'
'----'' .' . ..' .' .-'
.' : .-. .,
.' .'
' .' .
'..
;
^^^
Y. Huang + Lester

[[code]]czoxMzI2OlwiOn4tLl8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXy4tfjoKOiA6Ln5eby57WyYqJl19XyAgICAgICAgX19fX19fX18tLS0tLS0tLS1fX19fX19fXyAgICAgICAgXy5vXn4uOi46CiA6IDo6LmA/ODhib29vfn5+Ljo6Ojo6OntbJiomXX06Oi4uLjo6Ojo6Ojo6Ojo6Oi4ufn5vb29kODhQXFxcJy46Oi46CiA6ICA6OjogYD84OFAgLjo6Oi4uLi4gICAgICAgICAuLi4uLi4uLjp7WyYqJl19Ojo6Oi4gPzg4UFxcXCcgOjo6LiA6CiAgOiAgOjo6LiBgPyAuOjouICAgICAgICAgICAgLiAuLi4uLi4uLi4uLjo6Oi4gUFxcXCcgLjo6Oi57WyYqJl19IDoKICAgOiAgOjo6ICAgLi4uIC4uICAuLi4gICAgICAgLi4gLjo6OjouLi4uLi46Oi4gICA6OjouIDoKICAgYCAgOlxcXCcgLi4uLiAue1smKiZdfS4gIC46Ojo6Oi4gICAgIC4gLi46Ojo6Ojo6Li4uLjo6Oi4gIGA6IC5cXFwnCiAgICA6Li4gICAgX19fXzo6Ojo6Ojo6Oi4gIC4gLiAuLntbJiomXX0uLjo6Ojo6Ojo6Ol9fX18gIC4uLiA6CiAgIDouLi4gYDp+ICAgIF5+LTo6Ojo6Li4gIC4uLi4uLi4uLjo6Ojo6LX5eICAgIH46Oi46e1smKiZdfTo6OgogICBgLjo6LiBgICAgKDgpICBiOjo6Li46Oi46Ljo6Ojo6OjpkLyAgKDgpICAgL1xcXCcuOjo6OlxcXCcKICAgIDo6OjouICB+LS5fe1smKiZdfXYgICAgfGIuOjo6Ojo6Ojo6Ojo6OjpkfCAgICB2Xy4tfi4uOjo6OjoKICAgIGAuOjo6OjouLi4gfn5ePzg4OGIuLjo6Ojo6Ojo6Ojp7WyYqJl19OmQ4ODhQXn4uLi46Ojo6Ojo6OlxcXCcKICAgICBgLjo6Ojo6Ojo6OjouLi4ufn5+IC46Ojo6Ojo6Ojp+fn46Ojo6Ojo6Ojo6Ojo6OjpcXHtbJiomXX1cJwogICAgICBgLi46Ojo6Ojo6Ojo6OiAgIC4gICAuLi4uOjo6OiAgICA6Ojo6Ojo6Ojo6OjosXFxcJwogICAgICAgIGAuIC46Ojo6Ojo6e1smKiZdfSAgICAuICAgICAgLjo6OjouICAgIDo6Ojo6Ojo6XFxcJy5cXFwnCiAgICAgICAgICBgLl8gLjo6OiAgICAuICAgICAgICA6Ojo6Oi4gICAge1smKiZdfTo6Ojo6Xy5cXFwnCiAgICAgICAgICAgICBgLS4gOiAgICAuICAgICAgICA6Ojo6OiAgICAgIDosLVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgIDoue1smKiZdfSAgIDpfX18gICAgIC46OjpfX18gICAuOjoKICAgICAgLi4tLX5+fn4tLTorOjouIH5+Xj9iLi46OjpkUF5+fi46OisrOi0tfn5+fi17WyYqJl19LS4uCiAgICAgICAgX19fLi4uLi0tYCs6OjouICAgIGB+OH5cXFwnICAgIC46OjorXFxcJy0tLi4uLl9fXwogICAgICB+fiAgIF9fLi4tLS17WyYqJl19YF89OjogX19fZ2Q4YmdfX18gOj09X1xcXCctLS0uLl9fICAgfn4KICAgICAgIC1+fn4gIF8uLS1+fmAtLn5+fn5+fn5+fn5+fn5+fiwte1smKiZdfVxcXCcgfn4tLS5fIH5+fi0KICAgICAgICAgIC1+fiAgICAgICAgICAgIH5+fn5+fn5+fiAgIF8gU2VhbCBfICB+fi0KCgoKCgoKCgoKIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4uLGNvODhvYy5vbzg4ODhjYywuLgpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

o8o. ..,o8889689ooo888o"88888888oooc..
.88888 .o888896888".88888888o'?888888888889ooo....
a888P ..c6888969""..,"o888888888o.?8888888888"".ooo8888oo.
088P ..atc88889"".,oo8o.86888888888o 88988889",o888888888888.
888t ...coo688889"'.ooo88o88b.'86988988889 8688888'o8888896989^888o
888888888888"..ooo888968888888 "9o688888' "888988 8888868888'o88888
""G8889""'ooo888888888888889 .d8o9889""' "8688o."88888988"o888888o .
o8888'""""""""""' o8688" 88868. 888888.68988888"o8o.
88888o. "8888ooo. '8888. 88888.8898888o"888o.
"888888' "888888' '""8o"8888.8869888oo8888o .
. :.:::::::::::.: . . :.::::::::.: . . : ::.:."8888 "888888888888o
:..8888,. "88888888888.
.:o888.o8o. "866o9888o
:888.o8888. "88."89".
. 89 888888 "88":.
atc :. '8888o
. "8888..
888888o.
"888889,
. : :.:::::::.: :.

d888b. .,,,,.
O8P "888 ..,,.aoatcoo.. .c88888888888bo. 88o.
888. 98P _.ad88889"c88888888888888888888888888888oo8888o.
"888o. .,a88888P" .od888888888888888888888888888888888888888o aooo..
"98888886888P" a888888888888P"a8888888888888888P"""c888888889 c88888888oo.
d888o """"" .oooo. ""888888,
"" "8888, ""'
""
atc

Big Cat ASCII Art Collection – Cheetah


_,
< .. ~'^----.._ _. , _, .-. ' )
, ),'-~'( / .-.___,-'
( /; ',
_/' _// . atc
' " ' " '

[[code]]czo3MzpcIiAgICAgLF8KICAgIC9gLyZndDtfICBfLi4tLS4sLS5fICAgICAgIF8KICAgISAgYCAgYCAgICwgIF8pYCBgYC5fICAgXFxcJ3tbJiomXX0gKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

____,/i._ }_/--,, ---'
'' // ---//-'
/ /' atc
-

[[code]]czoxMjk6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgKQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgKCBfICAgICAgICAgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICBfLC1cXFwnL1xcXCdfICwgOy0uClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

. ,-' O ( .<=.
. ,'o O o 0 o , ,'-. ,-'. . ,'o O 0/ 0 )___,.--','"""--._,,--'
__>. ,: ' o O/. o/ __,--'-. _,-'
-._
-._/o 0 0(),| o/-'' -.__ __,-'|
)_.
/ ~':o ,-.o ----' |-.-| 0 o.. /o|.| |
/o . ;.'o|'|o /
|
,,' ._/0|', /
|
.|._/ o'||o | |
/,
/ )./|.'| /
---------|.|--------,--'-------------------------
|O|</code>. |
|o|
._)
|(|
|O| |
hh |)| |
/(| |
(o/ |
) /

[[code]]czoxNjpcIiAgICAgICAgICAgIHt9fQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

| %%%%^. }}{
--%%%%%%%-'({}
% % }{
% % }{}
% {}{
% }}{
, -=-~{ .-^- _
ejm98

}

[[code]]czoyNTA6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9fLi4uX18KICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnYCotLiAgICAgICAgX3tbJiomXX0uLSpcXFwnICAgICAgIGAqLS5fCiAgICAgICAgXy4tKlxcXCcgICAgICBgKy5fLi0qXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgYCotLl8KICAgXy4te1smKiZdfSpcXFwnICAgICAgICAgICAgIGAtICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAqLS4KLi1cXFwnICAuLS0rICAgICAgICAgICAuICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYC4KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

.' /,'| :
; :
;
; s, .' ; / ; |
" | .' : :
:
.-. : .
T" .' .-'. :._.-' ; .-*' .
. : _.-*';*-.__.-* ;.
; ;-.____.+*' | .' . |-.
| -* . , : : :
: ;
. : ; ; ;
| . , ; :
; ' : : . :
, ;
. ; '
: / [bug] . , : / :
_._/ / _._: ; _._/ .' . /
.' / .' / .' .' _._/ /
*---*' *---*' *---*' .' /
*---*'

Big Cat ASCII Art Collection – Leopards


_,
< .. ~'^----.._ _. , _, .-. ' )
, ),'-~'( / .-.___,-'
( /; ',
_/' _// . atc
' " ' " '

[[code]]czo3MzpcIiAgICAgLF8KICAgIC9gLyZndDtfICBfLi4tLS4sLS5fICAgICAgIF8KICAgISAgYCAgYCAgICwgIF8pYCBgYC5fICAgXFxcJ3tbJiomXX0gKQpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

____,/i._ }_/--,, ---'
'' // ---//-'
/ /' atc
-

) ..--'O"o-.
/e ,--o'O o O' 0 o|.o-.

<_, ; o 0 o" O "_. o( -._o--..___..-o')
--'</code>, o/,--''' _/O,';
-o..o___o--''
_,'o,'/ (,.'-'
(,.-'-'

fl/tbk

[[code]]czoxNTM6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLVxcXCJcXFwnXFxcIi0sCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgX19fLi4uLl97WyYqJl19XzsjLFxcXCJcXFwiLS4jOwogICAgICAgIF9fX19fLGFhYWFhZiMjIyAgICApXyMuXFxcJyAgICBcXFwiCl8pLCwtLVxcXCJcXFwiIyMjIyMgICMjICMjIHtbJiomXX0gLyMgICN8ClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

7,. # |# # ## : # ;
; "# ## ;# # | /
'.,,"""
# __.-'|; ##'
/ ""; #:" ,-"#", "
; : / / ;,,.-- ;
"" |jmc; ;,,..-
""'

[[code]]czo0MjM1OlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8gX18gIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgO1xcXCcgICBcXFwnXFxcJywpCiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAvOzYgLCA7LwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIChZKV86LiwgfAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gYC1cXFwnLCA6OwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHw7ICAsLjoKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC86LjsgICA7OykKICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHw6OywuXFxcJ3wgIDovCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyB8OiAgLyA7IC8KICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAvOjsgYHwgXFxcIi8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9fLDogfCB8Li8sfAogICAgICAgICAgICAgICAgXy86IC5cXFwnfCx8e1smKiZdfS98IHwKICAgICAgICAgICAgICAgLzouLDoufCx8XFxcInwgfDp8CiAgICAgICAgICAgICAgLzo7Onw6LC87fDp8IHxcXFwnfAogICAgICAge1smKiZdfSAgc25kICB8XFxcJyw6fCBfICB8X3w7XwogICAgICAgICAgICAgLztfIC9fKSkgXykpXykpCiAgICAgICAgICAgICg7KF9fX19fX19fCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCdgXFxcJ1xcXCdcXFwnfmAKCgoKCgoKCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfLQogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICA7XFxcJyApXyAgICBfX18KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICBgYGBgICAgICAgICAuLS4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgKHx7WyYqJl19ICAvICAoICBfKUJQIC8vYC1gCiAgICAgICAgICAgICAgICAgXy1cXFwnXy5cXFwnICBcXFwiLS0tXFxcJyBgLS0tXFxcJwoKCgoKCgoKCiAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIF8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF9ffF9fYC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4gXFxcJyAgICAgICBgLS0uCiAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLVxcXCcgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgIC4gYC0uCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuLS0tLVxcXCcgICAgICAgLmAtLSAgICAtYCAgICApXy0tLVxcXCdcXFwnXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8uLi0tLS0uLl8gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4uLi4uLi0tLS0tXFxcJyAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gYC0gICAgIF8gKV9fLWAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuXFxcJyAgICAgICAuLS1cXFwnICAgICAgICAgIGAtLS5fX18uLi0tLXtbJiomXX0tLS0tYGBgYCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLi0vYC4pXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgXFxcJy4uICAgIHtbJiomXX0gLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwuICAgIC4oICggWSwpIEJQCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAvQCkgIC5cXFwnICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIEApXFxcJ2BgXFxcJyAgYFxcXCdgCiAgICAgICAgICBgLi8gICAgIGAvIC5cXFwnICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtLiAuXFxcJyAgICAgIC4te1smKiZdfS1cXFwnLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIC5cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLS4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAue1smKiZdfVxcXCcgICAgICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAuXFxcJy4gICAgICAgLlxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgICAgIC5cXFwnICAgICAgICAgICAgIF8tXFxcJyB7WyYqJl19IC0gICAgLlxcXCcgICAgICAgICAgICAgIExlb3BhcmQgaW4gYSB0cmVlCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC4tLWAuICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgIGAtXy1cXFwnICAgICAgYGAtLVxce1smKiZdfVwnCiAgICAgICAgICBgLS0uICAgICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYC0uICAgICAgICAgICAgIC4uLS1cXFwnICAgLiAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAuICAgICAgICAgX1xcXCcgICAgICAgICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgIGAtLiAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgYC5cXFwnLS4gICAgICAuLi1cXFwnICAgICAgICAgYC4gICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgXy4tXFxcJ1xcXCcgICAgICBgLS4uLi1cXFwnCiAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgIGAtIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuICBcXFwnLS0tXFxcJyAgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgIHtbJiomXX0gIC5cXFwnIC0tXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuICAgICBfXyAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAsICAgICAgICguLVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAgYC0uICAgICAgICAgICBgLS4gICAgICAgICAgYC57WyYqJl19ICAvICAgYAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgLlxcXCdgLS0uICAgICAgICAgLlxcXCdgLiAgICAgICAgIFxcXCcgYCAgXyAvCiAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgICBcXFwnICAgICAgYGAtLS0tLS1cXFwnICBgLmAgICAgICAgICAuXFxcJyAgKSAgICAgICAgIC4tXFxcJwoge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICBgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLS5fICAgICAgXFxcJyAgIC5cXFwnIC8gIF8uLi1cXFwnLlxcXCcKe1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICBcXFwnYC0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLmAuICAgICAgIChCUClcXFwnXFxcJ1xcXCcgICAuXFxcJyB7WyYqJl19ICAgICBgLgogICAgICAgICAgICAgICAgIC4gICAgXFxcJyAgYC0tLiAgICAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJyAgIGAuICBcXFwnLlxcXCcgICAgICAge1smKiZdfSAuXFxcJyAgICAgICAgICBgLgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuICAgICAgIGAtLS4uICAgICAgICAgLlxcXCcgICAgICAgYC4uXFxcJyB7WyYqJl19ICAgICAgICBcXFwnICAgICAgICAgICAgICAgICApCiAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgXFxcJyAgICAgICAgICAgICBgLS4uXyAgIC5cXFwne1smKiZdfSAgICAgICAgICAgYC4gICAgICAgLVxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgYC1cXFwnICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgIGAuICAgICAgOiAgICAgICAgICAgICAgIGAtYGBgKQogICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgICBgLiAgICAgICAgICAgICAgICBgXFxcJ1xcXCcKICAgICAgICAgICAgICAgYCAgIDogICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuICAgIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgICAuICAgLiAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAuYCAgICBgCiAgICAgICAgICAgICAgLiAgIC4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGAuICAgIGAKICAgICAgICAgICAgICAuICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLiAgIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgYC4gICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAuICAgIC4KICAgICAgICAgICAgICAgLiAgIGAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICBgLiAgIGAuCiAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIGAtLiAgLmAuCiAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgLiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgLi1cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgLgogICAgICAgICAgICAgICAgXFxcJyAgIC4KICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAuICAgXFxcJwogICAgICAgICAgICAgICBcXFwnICAgYAogICAgICAgICAgICAgIFxcXCcgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gXFxcJyAgIC4KICAgICAgICAgICAgYCAgIC4KICAgICAgICAgICAgLiAgIFxcXCcKICAgICAgICAgICAgYC0gXFxcJwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]

Big Cat ASCII Art Collection – Tigers


(_. /)
..) -
(V -i
------.
. ) .-
_-
--( /``-'''
(.' )/ _7)7
''
-- -- BP

[[code]]czoyNjU6XCIgKFxcXCctLS4uLS1gKQogLi0tICkoIC0tLgoKIC4tLyAgICAtLgooICggIC8gICkgKQogXFxcJyBcXFwnLS0tLVxcXCcgXFxcJwogICAge1smKiZdfVxcXCdfX1xcXCcgQlAgICAgICAgICAgIHRpZ2VyIGZhY2UKCgoKIF9fLCwsLF8KICAgICAgXyBfX18uLS1cXFwnXFxcJ1xcXCdgLS1cXFwnXFxcJy8vICwtX3tbJiomXX0gYC0uCiAgYFxcXCJcXFwnIFxcXCcgfCAgICAgLyAvIC8vIC8gLC0gIGAsXwogL1xcXCdgICAgICB8ICBZICB8IHwvIC8gLy8gLyAtLixfXyBgLS57WyYqJl19Ci8mbHQ7XFxcIiAgICAgICB8ICB8IHx8LyAvLyB8IC8gICAgfGAtLl9gLS5fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

/ .-. .-,_| _-| / /|/ | -._-' f/ | / / __ / |/ |
`-' | -| -|
|-' |
/ /,-' ),' |'
((__.-'((____..-' __,' Felix Lee flee@cse.psu.edu

[[code]]czoxODM6XCIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBfXywsLCxfCiAgICAgIF8gX18uLi07XFxcJ1xcXCdgLS0vXFxcJy8gLy5cXFwnLC1gLS4KICAoYHtbJiomXX0vXFxcJyBgIHwgICAgIC8gLyAvIC8gLi1cXFwnL2AsXwogL1xcXCdgICAgIHwgICB8IHwgLy8gLy8gLyAtLiwvXyxcXFwnLSwKLyZsdDs3XFxcJyA7IHtbJiomXX0gICAgfCA7IHx8LyAvfCB8IC8gICAgfGAtLywvLS4sXywvXFxcJykKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

/ .-, ,-,__| _-| / /|_/ | '-/.;.'-f/ ; / __/ __/ |/ |
-' | -| =|
|-' |
/ /..-'
),' //
fL ((
.-'((
..-'' __.'

[[code]]czoxNjUxOlwiICAgICAgICAgICheLT09LS9eKQogICAgICAgICAgJmd0OyA9PSAvLyZsdDsKICAgICAgICAgOj09IHFcXFwnXFxcJ3AgPT06e1smKiZdfSAgICAgIF8sLi0tLS4uXwogICAgICAgICAgLl9fIHFwIF9fLiB+Li1cXFwnXFxcIlxcXCcgICB8ICAgfFxcXCdcXFwnLi4KICAgICAgICAgICAgIF4te1smKiZdfS1eICB8IHwgICAgfCAgICwgfHwgLyAgXFxcJy0uIF9fX19fX18gLlxcXCI6CiAgICAgICAgICAgICAgO3wgfCB8ICAgIHwgfCAgICAgfC8ge1smKiZdfSAgLl4tLi8gXylfKV9fKSlfKS5cXFwnCiAgICAgICAgICAgICAvICAvICAgICAgfCAgICAgICAgLyAgey8KICAgICAgICAgLi4tXFxcJ18ge1smKiZdfSAgICAgICAgICAsLi0tXFxcJyBfICkgXy8KICAgICAgICB8ICAsXy4uLyAtIHxcXFwnLS0tXFxcIlxcXCJcXFwiICAgICAgXFxcJy0vICAgfAogICAgICB7WyYqJl19ICAgLS0gICAgICAgfCB8ICAgICAgICAgICAgL18uICAgfC18CiAgICAgICAgICAgICAgX19cXFwnIHwgfCAgIC5fIF9fXyAgICAgKSAge1smKiZdfXwgfF9fCiAgICAgIF8sX19fX19fXFxcJ19fZGRkXFxcJ19fX19fX18uX19fX19cXFwiXFxcIl9fZGRkXFxcJ19fX1NLX19fX19fCiAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgIF9fX19fX19fX18sX19fX19fLiAgIF8uXwoKCgogKF4tPT0tL14pCiAmZ3Q7ID09IC8vJmx0Owo6PT0gcVxcXCdcXFwncCA9PTogICAge1smKiZdfSBfCiAuX18gcXAgX18uICAgIC5cXFwnICkKICAvIF4tLV4gICAgIC8uXFxcJwogL19gICAgIC8gKSAgXFxcJy8KICggICkgICAgfC1cXFwnLS8KIHtbJiomXX1eXiwgICB8LXwtLVxcXCcKKCBgXFxcJyAgICB8X3wgKQogLSAgICAgfC18LwooKCApXi0tLSggKSkgc2sKCgoKCgoKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICBfX18uLi4uLi4tLS0tOlxcXCdcXFwiXFxcIjotLS4uLi4oCiAgICAgICAgICAgIC4tXFxcJzpcXFwnXFxcIlxcXCI6ICAgOiAgOiAgOiAgIDogIDp7WyYqJl19ICA6LigxLmAtLgogICAgICAgICAgLlxcXCdgLiAgYC4gIDogIDogIDogICA6ICAgOiA6IDogOiA6IDogIC5cXFwnOwogICAgICAgICA6LWB7WyYqJl19LiA6ICAgLiAgOiA6ICBgLiAgOiAgIDogOi4gICA6IDpgLmAuIGE7CiAgICAgICAgIDogOy0uIGAtLi0uXy4gIDogIDogICA6ICA6OntbJiomXX0uIC5cXFwnIGAuIGAuLCA9ICA7CiAgICAgICAgIDotOi5gIC4tLiBfLS4sICA6ICA6ICA6IDo6LC5cXFwnLi1cXFwnIDstLiAsXFxcJ1xcXCdcXFwnXFxcIgp7WyYqJl19ICAgICAgIC5cXFwnLlxcXCcgO2AuIC4tXFxcJyBgLS46ICA6ICA6IDogOjsuLVxcXCcuLS5cXFwnICAgYC1cXFwnCjouICAgLlxcXCcuXFxcJy4tXFxcJyAuXFxcJ2Ate1smKiZdfS5cXFwnIC0uXzsuLjotLS1cXFwnXFxcJ1xcXCdcXFwifjsuXy4tOwo6YC0tXFxcJy5cXFwnICA6IDpcXFwnICAgICA7YC0uOyAgICAgICAgICAgIDouYC4tXFxcJ2B7WyYqJl19LgogYFxcXCdcXFwiYCAgICA6IDogICAgICA7YC47ICAgICAgICAgICAgIDo9OyBgLi1cXFwnYC4KIGpncyAgICAgOiBcXFwnLiAgICA6ICA7ICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgOi06ICAgYC5fLWAuCiAgICAgICAgICBgXFxcJ1xcXCJcXFwnICAgIGAuIGAuICAgICAgICAgICAgYC0tXFxcJyAgICAgYC5fO3tbJiomXX0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgXFxcJ1xcXCJcXFwnCgoKCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIF8KICAgIF9fICAgICAgIF9fICAge1smKiZdfSAgICBcXFwnIGAuCiAgLlxcXCcgIGAuICAuLVxcXCdgLS4gIC4vICAgfAogIHwgICAgIC1cXFwnLVxcXCdfYC1gXy8gICAgfAogIHwgICAgICAtLVxcXCd7WyYqJl19LS0uXy0uXFxcJy8gICkKICAgICAuXFxcJy5cXFwnLS1cXFwnfGAtLS5fYC4tXFxcJy4KICAgKWBcXFwnIC5cXFwnXFxcJ1xcXCcgLlxcXCcuLUwtLmAtLiBcXFwnLgogIC97WyYqJl19LyBfXFxcJy9KIFxcXCctIC8vL3x8LS5gYC5gXFxcJy4KLlxcXCcvXFxcJy8gLlxcXCcuLWAoIHwgXFxcJ3xgIC4uLS5cXFwnKCBMLSBMClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

// |J J|]((") J (".'J||- |
/ | |) || Y...' -. L'-J|||- -
/. ' |.J|J ))J'/"-.'/'/-
J- - L.-' || .''J J |
|- '-'. (= .//.-.__ " _ L-/.-. |
|- )
|...(-.".''.)/ -. )---
|- '' )
.::::..|/.:.'- --.

J-' -'.' )./ ::::::'X::::``` ____
) ' '// ///''.__-'--
- __
|' .'/|/ ' '/// ' "
|
-.--.
|
.' /.' ) |( )``-' . .
J
.'
.' / /'''.____.'.'.-'| .
(.-.') . " .' . .' ' .'.
|. ' )' |)/ .-' | .'
/
. . /|.'// .-' J /. " )// // L
_
. / .'' _.--''|
--.
'| .' .'-""-` |
VK

_
( ..-----..__
.'. .--'[ ' ' ```'-._. '-..-'' ' ' ' . ; ; -'''-.,__/|/_'-.;..-''|'. '. ; ' '' ,
' . ' . ' ; .
. ' 7
'.' . '- . .. . . Y
'-.' . ]. ' , ' /'
""';:'
/Y '.] '-.
/ ' .-'
'
; ('.'.' ."/
' )
/ .' .-'.'
' ).' .-'--"
. ,_'
`.__) AsH/sk

___..........__
_,...._ _."'_,.++8n.n8898n.`"._ _....._
.' `". _.'_.'" _.98n.68n. `"88n. `'. ," `.
/ . `. ,'. " -'" __.68`""'""=._`+8. `.' . `.
. ` . `. ,d86+889" 8"""+898n, j8 9 ," .
: ' ., ,d"'" _..d88b..__ `"868' .' . ' :
: . . _ ,n8""88":8"888."8. " ' :
, ' , . .88" ,8P' ,d8. _ `"8n `+. `. . '
`. .. . d89' " _..n689+^'8n88n.._ `+ . ` . , ' ,'
`. . , ' 8' .d88+" j:""' `886n. b`. ' .' . ."
' , .j ,d'8. ` ."8.`. `. ':
. .' n8 ,_ .f A 6. ,.. `8b, '. .'_
.' _ ,88' :8"8 6'.d`i.`b. d8"8 688. ". `'
," .88 .d868 _ ,9:' `8.`8 "' ` _ 8+"" b `,
_. d8P d' .d :88. .8'`j ;+. " n888b 8 . ,88. .
` :68' ,8 88 `. ' : l ` .' `" jb .` 688b. ',
.' .688 6P 98 =+""`. ` ' ,-"`+"'+88b 'b. 8689 ` '
; .'"888 .8; ."+b. : `" ; .: "' ; ,n `8 q8, '88:
. . 898 8: : `.`--"8. d8`--' ' .d' ;8 898 '
, 689 9: 8._ ,68 . . :89 ..n88+' 89 689,' ` .

,88' 88 +88n - . . . " _. 6:868 ' '
, ' .68h. 68 " . . . . . . ,8' 8P' . .
. '88 'q. _.f . . . ' .._,. .8" .889 ,
.'
898 8hnd8p' , . .. . . . 89,8P j"' _
.88,q9868' ,9 .. . . . 8n .8 d8' +' n8. , '
,' ,+"88n "8 .8' . .. . .8688P" 9' ,d868' . .
. . 86b. " . . .. 68' _.698689; :
. ' ,889_.n8. ,
. .___ ___. .n" 86n8b._8988'b .,6
' q8689'68. . :..,' .:' , + +88 "688nq8 q8. 88
, . ' " +8 n .:. .;' . ' . ,89 " q,8
. . , . + c , :.,:" , " d8' d8. :
. ' 8n
, . :: . ' " . .68h. .8'8. 6
, 8b.
. , .n8688b., . .;:._ .___nn898868n. n868b "8. 6889868n8898886888688898"' "+89n88898868868889' 688898b .8
: q68
""+8688898P " ' . ' ' +688988P" d8+8P'. .d8
, 88b. +88. ' .889"' ,.88' .,88
: '988b "88b.._ ,_ . n8p' .d8"' ' 689
'. "888n._,
"8"+88888n.8,88:8 . _ .n88P' . ;88'
:8. "q888. . "+888P" "+888n,8n8'" . . ,d986
:.8:88986 q8" , :688"
;. '8, "88b .d ' ,889'
:..
6n '8988 b.89p
:. . '8. 88b 988'
:. . 8b
q8. ' . ' .d89 '
. . 8:86n,. " . , , " ,98P ,
.. . '6n. +86b. . . _,.n88' .
. "8b. 'q98n. , . _..n868688' .
' . .
"98. 8868. . _.n688868898p" d
. . '88. "688. q89888688868" ,86
mh '. . 88.
8898 " .889"' .988

Big Cat ASCII Art Collection – Lions

    ,aodObo,
  ,AMMMMP~~~~
 ,MMMMMMMMA.

,M;' YV'
AM' ,OMA,
AM|
~VMM,. .,ama,____,amma,..
MML )MMMD .AMMMMMMMMMMMMMMMMMMD.
VMMM .AMMY' ,AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD
VMM, AMMMV' ,AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, ,
VMMMmMMV' ,AMY~~'' 'MMMMMMMMMMMM' '~~ ,aMM
YMMMM' AMM' VMMMMMMMMP'_ A,aMMMM
AMMM' VMMA. YVmmmMMMMMMMMMMML MmmmY MMMMMMM
,AMMA _,HMMMMmdMMMMMMMMMMMMMMMML
VMV' ,MMMMMMM
AMMMA _'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA ' MMMMMMMM
,AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa ,,,
MMMMMMM
AMMMMMMMMM'~YMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA ,AMMV MMMMMMM
VMV MMMMMV
YMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY VMMY' adMMMMMMMV MMMM' YMMMMMMMV.~~~~~~~~~,aado,V'' MMMMMMMMM
aMMMMmv YMMMMMMMm, ,/AMMMMMA, YMMMMMMMM
VMMMMM,,v YMMMMMMMMMo oMMMMMMMMM' a, YMMMMMMM
YMMMMMY' YMMMMMMMY'YMMMMMMMY MMmMMMMMMMM
AMMMMM , ~~~~~,aooooa,~~~~~~ MMMMMMMMMMM
YMMMb,d' dMMMMMMMMMMMMMD, a,, AMMMMMMMMMM
YMMMMM, A YMMMMMMMMMMMMMY ,MMMMMMMMMMMMMMM
AMMMMMMMMM ~~~~'~~~~' AMMMMMMMMMMMMMMM
`VMMMMMM' ,A, ,,AMMMMMMMMMMMMMMMM
,AMMMMMMMMMMMMMMA, ,aAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
,AMMMMMMMMMMMMMMMMMMA, AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
,AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAaAMMMMMMMMM KING OF BEASTS GGN94
Gary G. Nass __ __

[[code]]czoyMDpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgfF8KXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

Daniel C. Au -' | .
/7
-._
/ -._________|||___
-'_ -- |||||/,
-.
-- -. /7 ||||||/- |.
| / ||||||||/

| ______..-' ||||||||||______________
| -/|||||||| -.
| | /|||||| /
/ / _| ) _______///|||| ______ |
/,/ /,/ /,__________/
-..__/,_____________-`= __--.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ``---'

|_ ||| tobias benjamin koehler
-' | `. -- ||||/
/7 `-._ /7 |||||/
/ `-.____/ |||||||/`-.____________
-'_ -' ||||||||| `-._
-- `-. -/|||||||| `` -`.
| /|||||| _ | `
| _______...-//||||________...---'
| || | ``-.__--. | | ``-.__--.
| | / | | ``---'/ / | | ``---'
_/ / _| ) __/_/ / _| ) __/ / _| |

/,/ /,/ /,_/,/_/,/ /,/ /,/ tbk

[[code]]czo4OTpcIiAgICAgICAgICAgICAgICAgKClfCiAgICAgICAuLCAgICAgICAoL2MgYQogICAgICAvICBfX19fXygoLy8gICBQCiAgICB7WyYqJl19ICgvKSAoICAgICAgICgvfHxfClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

Samwise [ ) ( , )
--=~(@)~=-- | --- | | '
', ,) ',)

[drinking lioness]

[[code]]czozMjQwOlwiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLykKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLwogICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIC8vCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICgoCgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkpCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXywtXFxcJ1xcXCIuXwogICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAvXyAgLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICBcXFwnICAgLwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICkgICAgLFxcXCcKICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgXFxcJ3wKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvICAgfCAgICkKICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9fICAgLCAgLwp7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgXyAgJSAoCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICkgLyAgICBcXFwnCiAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAge1smKiZdfSAgICAgIF8pCiAgICAgICAgICAgICAgICAgKSwgICAgKV8gICBfICAsCiAgICAgICAgICAgICAgICBfLyAgICBfLyUgICAgIC8pCiB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAoXFxcJyAgX18vICBfX18gICAgLAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgKCAgIGBcXFwiLSAgX18gIC8KICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgXFxcJyAgICAgKCggICAmZ3Q7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICApICAgICBcXFwnLS4tLF89XFxcJ35+fiAgfgogICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgKFxcXCcgIC8gICAgICAgICBcXFwnIH5+IH4gIH5+IH5+IGJcXFwnZ2VyCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXCIgXFxcIlxcXCIKCgoge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgXFxcXC8vLy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vL1xcXFwvLy8KICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgYCAgICAgIFxcXFwvLy8KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB8fAogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgLy8gICAgIF8gIGAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLyAgLy4gICAgICAgL08uICAgIGAsCiAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgIC8vICB8X18gLy8gICAgICAgICAuIF9fCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIC9gICAgICAgICAgICAvLyAgICAgICx7WyYqJl19IC4gLwogICAgICAgICAgICAgICAgIFxcXFwgICAgICAgICAgLy8gICAgICAgIF9fX3wKICAgICAgICAgICAgICAgIC8vLy8gICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICBgCiAgICAgICAgICAgICAgLy8vLy8vLy8vL1xcXFwgICAgICAgLy9fXyAgICAgICB8CiAgICAgICAgICAgICB8YCAgL3tbJiomXX0vLy8vLyAgICAgICAgXyBfX19fX198CiAgICAgICAgICAgICB8ICAgICBcXFxcLy8vLy8vLwogICAgICAgICAgICAuLyAgICAgIFxcXFwvL3tbJiomXX0vLy8vLy8gICAgIHwKICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgXFxcXC8vLy8vL1xcXFxcXFxcCiAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgLy8vICAge1smKiZdfSAgIFxcXFwKICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAvLyAgICAgICAgIC8vCiAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICAvICAgICAgIHtbJiomXX0gIHwKICAgICAgICAgICAgfCAgICAgICAgICAgICBgICAgICAgICAgfAogICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLwogICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgIC8vCiAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLy8vCntbJiomXX0gICAgICAgICAgICB8IHwgICAgICAgICAgICAgLiAgICAgICAgICBgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8vLy8KICAgICAgICAgICAge1smKiZdfXwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vLy8KICAgICAgICAgICAgIGB8ICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgYHwgICAgICAgICAgICAgIHx8LwogICAgICAgICAgICAgIHwgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gYHwgICwtLS4gICAgICAgICAgLAogICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfC4vICAgIGAgICAge1smKiZdfSAgICB8IHwKICAgICAgICAgICAgICAgfCAgfCAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgfAogICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgfF9fX3wgICAgICAgICAgICAuICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgfAogICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gLyAgIHwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgfAogICAgICAgICAgICAgICB8ICAgIHwgICAge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDsgICAgICAgIHwgfAogICAgICAgICAgICAgICB8ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7WyYqJl19ICAgICAgICAgICAgICAgIHwgICAgICAgIHwgfAogICAgICAgICAgICAgX198ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gICAgL2AgICAgICAgL2AgOwogICAgICAgICAgICAvICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAsICAgICAgOyAgICAgICxge1smKiZdfSAsLwogICAgICAgICAgICBfX19fICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLC9fX19fX19fX19ffF9fLlxcXCcgLGAKICAgICAgICAgICAgIHtbJiomXX0gbm1mIF9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX18uXFxcJwoKCgoKCgoKCiAgRnJvbTogTG9ycmFpbmUgRGF5ICZ7WyYqJl19bHQ7ZGF5QGthdHkuaXNkLnRlbmV0LmVkdSZndDsKCiAgICAgICAgICAgICAgICAvfi9+L34KICAgICAgICAgICAgIC9+L34vfi9+L3tbJiomXX1+CiAgICAgICAgICAgKCgvfi9+L34vfi9+KSkKICAgICAgICAgKC9+L34vfi9+L34vfi9+KQogICAgICAgICgvLy8vICAgICB+ICAge1smKiZdfX4gICAgIFxcXFwpCiAgICAgICAgKFxcXFwoICAgKDApICgwKSAgICkvLy8vKQogICAgICAgIChcXFxcKCAgIF9fLS9fXyAgICkvLy8vKQogICB7WyYqJl19ICAgICAgKCggICAgIC8tICAgICApLy8vKQogICAgICAgICAgKCggIChcXFwiXFxcIlxcXCJcXFwiXFxcIikgICkvLy8pCiAgICAgICAgICAgKCggIF57WyYqJl19Xl4vICApLy8vKQogICAgICAgICAgICAoKCAgICAgICApLy8vKQogICAgICAgICAgICAgICgvfi9+L34vKSAgICAgICAgICoqCiAgIHtbJiomXX0gICAgICAgICAgICAgKC9+L34vKSAgICAgICAgKiMjIyMqCiAgICAgICAgICAgICAgICAgfCAgICAgfCAgICAgICAgICAgKioqKgoge1smKiZdfSAgICAgICAgICAgICAgIC98IHwgfCB8ICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICBfLyAgfCB8IHwgfCBfIF9fX19fX19fXy8vICB7WyYqJl19IEhBVkUgQSBHUkVBVCBEQVkhCiAgICAgICAgICAgICgsLCkoLCwpXygsLCkoLCwpLS0tLS0tLS1cXFwnCgoKCgoKCgoKCiAgICBzU1NTe1smKiZdfXMKICAgcyhvbylzCiAgIHMoWSlTc1xcXCcuXwogICAgIHwsICAgIFxcXCIuXwogICAgLyAvfCAvX19fClwiO3tbJiomXX0=[[/code]]

snd cc-'cc'cc-,-__)

[[code]]czoxMDI6XCIoXFxcImAtXFxcJ1xcXCctL1xcXCIpLl9fXy4uLS1cXFwnXFxcJ1xcXCJgLS5fCiBgNl8gNiAgKSAgIGAtLiAgKCAgICAgKS5gLS5fXy5gKQogKHtbJiomXX1fWV8uKVxcXCcgIC5fICAgKSAgYC5fIGAuIGBgLS4uLVxcXCcKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

..`--'..-/ /--'.' ,'
(il),-'' (li),' ((!.-' Felix Lee flee@cse.psu.edu

[[code]]czo5MjpcIiAoXFxcImAtL1xcXCIpXy4tXFxcJ1xcXCJgYC0uXwogIC4gLiBgOyAtLl8gICAgKS07LSxfYCkKICh2XywpXFxcJyAgXyAgKWAtLiAgYGAte1smKiZdfVxcXCcKXy4tIF8uLi1fLyAvICgoLlxcXCcKXCI7e1smKiZdfQ==[[/code]]

((,.-' ((,/ Felix Lee flee@cse.psu.edu

[[code]]czo1MDI6XCIgICAgICAgICAgICAgLCAgLCwgLAogICAgICAgLCAsOyA7IDs7ICA7IDsgIDsKICAgICwgOyBcXFwnOyAgOyAgOzsgLi1cXFwne1smKiZdfVxcXCcgOyA7CiAsIDsgIDtgICA7ICw7IC4gLyAvOGIgIDsgOwogYDsgOyAuO1xcXCcgICAgICAgICA7LDggfCAgOyAgOwogIGAgOy8gICAve1smKiZdfSBgXyAgICAgIDsgOzsgICAgOyAgOyA7CiAgICAgfC8uXFxcJyAgLzkpICAgIDsgIDsgYCAgICA7ICA7IDsKICAgICwvXFxcJyAgICAgICAge1smKiZdfSAgOyA7IDsgIDsgICA7IDsgOyA7CiAgIC9fICAgICAgICAgICAgOyAgICA7ICBgICAgIDsgIDsKICBgPzhQXFxcIiAgLiAgICAgIDsgIHtbJiomXX07IDsgOyA7ICAgICA7ICA7OwogIHwgOyAgLjo6IGAgICAgIDs7IDsgOyAgIGAgIDsgIDsKICBgXFxcJyBgLS0uXyAgICAgIDs7ICA7OyB7WyYqJl19IDsgOyAgIDsgICA7CiAgIGAtLi5fXy4uLS1cXFwnXFxcJyAgIDsgOyAgICA7OyAgIDsgOyAgIDsKICAgICAgICAgICAgICAgOyAgICA7IDt7WyYqJl19IDsgICA7ICAgICA7ICAgICAgRmVsaXggTGVlICZsdDtmbGVlQGNzZS5wc3UuZWR1Jmd0OwpcIjt7WyYqJl19[[/code]]